Редакційна колегія Наукового щорічника
«Історія релігій в Україні»

Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к. і. н., ст. н. сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к. і. н, доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к. і. н., ст. н. сп.


Члени редколегії:
Капраль М., д. і. н., проф.
Максимюк K., др. габ, професор (Польща)
Пудлоцкі Т., др. габ, н. сп. (Польща)
Филипович Л., д. філософ. н., професор
Волошенко В., к. і. н., доцент
Колодний А., д. філософ. н., професор, засл. діяч науки і техніки України
Киридон А., д. і. н., проф.