Дослідження історії християнської Церкви в Х–ХVІІ ст. на сторінках Наукового щорічника “Історія релігій в Україні” (2010–2020)

  • Oleksandra Kyrychuk

Анотація

Узагальнено проблематику досліджень історичного розвитку християнства на україн-
ських теренах протягом Х–ХVІІ ст., яка висвітлювалася на сторінках Наукового щорічника
“Історія релігій в Україні”. Визначено ступінь зацікавлення науковців до вивчення процесів
християнізації українських земель.
Виділено публікації, присвячені церковній злуці українських ієрархів з Апостольським
престолом 1596 р. Звернено увагу, що серед істориків немає одностайної думки щодо пози-
тивних чи негативних наслідків унії для подальшого розвитку Української церкви.
Охарактеризовано статті, в яких розкриваються причини розриву між патріархами Східних
церков з Московською митрополією та відновлення цих контактів з 1589 р. Підсумовано
результати студій ролі православних церковних братств у суспільному житті XVI–XVIІ ст.
Ключові слова: публікації, статті, дослідження, Науковий щорічник “Історія релігій в
Україні”, раннє християнство, унія, православ’я, католицизм

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ