Діяльність викладачів Київської духовної семінарії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Yurii Bidun

Анотація

осліджено діяльність викладачів Київської духовної семінарії. Розглянуто обов’язки
керівництва навчального закладу: ректора – безпосереднього начальника навчального закладу
і відповідального за його благоустрій; інспектора – другої після ректора особи; помічників
інспектора, чия роль була особливо вагомою у виховному процесі. З’ясовано, що законодавчо
діяльність викладачів Київської духовної семінарії регулювалася §§ 56–64 статуту духовних
семінарій.
Простежено зміни загальної кількості та складу викладачів протягом досліджуваного
періоду. Встановлено, що їхня кількість змінювалася залежно від штатів і, протягом до-
сліджуваного періоду, коливалася в межах 19–35 осіб. З’ясовано розміри заробітної плати
викладачів і їхня залежність від навчального навантаження.
На прикладі Київської духовної семінарії обґрунтовано, що кадрова політика вищого
церковного керівництва була основною в його русифікаторському курсі. Встановлено рівень
залежності діяльності наставників від вказівок з відомств Св. Синоду, митрополита Київського
та Київської духовної академії (до введення в дію семінарського статуту 1867 р.).
Ключові слова: Православна церква, середня духовна освіта, духовні семінарії, Київська
духовна семінарія, викладачі, вчителі, наставники, священники, духовенство

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ