Релігійні обряди та звичаї литовців, засланих до Сибіру (1945–1960)

  • Jonas Mardosa

Анотація

Проаналізовано моделі релігійної поведінки, вибір місця для святкування, а також осо-
бливість релігійних звичаїв та обрядів сільських жителів Литви, засланих до Сибіру протя-
гом 1945–1960 рр. Встановлено, що тільки у 1946–1952 рр. було депортовано понад 111 тис.
литовців.
З’ясовуються соціальні та політичні умови литовських переселенців до Сибіру. Зібраний
під час польових досліджень матеріал засвідчує, що релігія та релігійна обрядовість займала
вагоме місце у житті сибірських засланців. На основі етнографічного матеріалу та спогадів
засланців визначено релігійну поведінку в екстремальних умовах життя. Обґрунтовано, що
релігійна поведінка засланців моделювалася за тими ритуалами та звичаями релігійного
життя, яких вони дотримувались у Литві.
Вивчення польових матеріалів доводить, що їхня релігійна діяльність передбачала різні
форми релігійної самоорганізації на індивідуальному, сімейному та колективному рівнях.
Форма цих ритуалів та звичаїв часто залежала від специфіки життя у засланні. На початкових
етапах заслання найбільше значення мали індивідуальні молитви вдома, а також відвідування
колективних молитовних акцій. Автор дослідив, що тимчасові та постійні вівтарі облашто-
вували в житлових кімнатах. Однак, великі релігійні свята, зокрема Різдво та Великдень
святкували не тільки вдома, але й у спільноті. Форма релігійних ритуалів була змінена у
середині п’ятдесятих років після змін у політичній ситуації в Радянському Союзі. В умовах
послаблення репресивного тиску литовці в Сибірі більш часто організовували колективні
ритуали, а місцем їхніх проведень стали кладовища.
Автором обґрунтовано, що найбільш вагомим для литовських засланців було Травневе
богослужіння, під час якого через спільний спів літанії проявлялась iдея єдності, загальна функція інтеграції та спілкування. Травневе богослужіння допомогло зберегти духовний
зв’язок із загубленою рідною землею і стало однією з форм протистояння радянському ате-
їзму та режиму.
Ключові слова: релігія, заслання, Сибір, релігійні звичаї та ритуали, молитви, гімни,
травневе богослужіння

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ