Столітня діяльність Свідків Єгови в Україні

(70-річчю трагедії операції “Північ” присвячується)

  • Constantine Berezhko
  • Taras Ashurkov

Анотація

Висвітлено історію розвитку громади Свідків Єгови на українських теренах протягом
останніх ста років. Охарактеризовано релігійну політику польської та румунської влади на
західноукраїнських землях. Проаналізовано репресивну складову антирелігійної політики
компартійно-радянського режиму в Україні впродовж 1939–1989 рр., а також визначено
перспективи подальшого дослідження цієї проблеми. Звернена увага на виселення Свідків
Єгови до Сибіру під час проведення операції “Північ” у післявоєнний період. Описано умови
реєстрації цієї релігійної громади в УРСР. Наведено сучасні факти переслідувань її пред-
ставників з боку внутрішніх органів безпеки Російської Федерації. Введено у науковий обіг
деякі нові матеріали з архівів МДБ-КДБ та спогадів очевидців.
Ключові слова: компартійно-радянський режим, репресії, депортація, Свідки Єгови,
Дослідники Біблії, операція “Північ”, легалізація

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ