Маркери православного середовища України: релігійно-конфесійна ідентичність (1990–2021)

  • Alla Kyrydon

Анотація

У статті охарактеризовано простір православного конфесійного ландшафту з відповід-
ною динамікою в хронологічному діапазоні 1990–2021 рр. Конституювання Православної
церкви України спричинило переструктурування матриці релігійно-конфесійної ідентично-
сті. Увиразнено релігійно-конфесійну ідентичність та з’ясовано чинники, що впливають на
декларовані характеристики ідентичності. Змінам організаційного оформлення православ’я
в Україні упослідували відповідні зміни в конфесійно-церковному самовизначенні право-
славних вірян.
Ключові слова: релігія, Церква, православ’я, ідентичність, релігійність, релігійно-конфесійна ідентичність, релігійні практики

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ