Статуетки єгипетсько-александрійської тріади Ісіди – Осіріса (Серапіса) – Гора (Гарпократа) першої половини І тис. н. е. з території українського Лісостепу: випадкові знахідки чи доказ сповідування культу

  • Andriy Korchak

Анотація

Зібрано та проаналізовано відомості про знахідки на території українського Лісостепу
предметів єгипетсько-александрійського культу Ісіди – Осіріса (Серапіса) – Гора (Гарпократа).
Подано характеристику статуеток названих божеств, встановлено вигляд деяких із них.
Піднято проблеми їхнього походження і можливих шляхів проникнення на територію України.
Висвітлюється питання функціонального призначення такого типу релігійних предметів.
Обґрунтовується можливість сповідування цього культу окремими представниками населення
лісостепової зони України першої половини І тис. н. е.
Ключові слова: східний культ, божества Ісіда – Осіріс (Серапіс) – Гор (Гарпократ), бронзові
статуетки, український Лісостеп

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ