Релігія як структурна складова функціонування сучасного суспільства

  • Victoria Khudaverdiyeva
Ключові слова: соціальні функції релігії, значимість релігії у суспільстві, православ’я, сенс життя, духовна криза суспільства, особливості сприйняття смислів, цінності, роль релігії

Анотація

Предметом дослідження є роль релігії у визначенні сенсу життя віруючих сучасної України. У статті, з урахуванням аналізу праць сучасних учених та античних мислителів, зазначається, що релігія – явище загальне і виконує важливі позитивні функції у суспільстві. Релігія, зокрема християнство, завжди було (і має бути) джерелом сенсу життя своїх послідовників. Реалізація релігією такої сенсоутворюючої та сенсотранслюючої функції є важливою умовою соціальної значущості та впливу релігії. Масштаби соціальної ролі релігії є неочевидними і є предметом дискусії, тому для точного розуміння проблеми функціональності релігії для сучасних суспільств було проаналізовано і визначено рівень включеності релігії в соціальні процеси та свідомість широкого загалу населення.
Ключові слова: соціальні функції релігії, значимість релігії у суспільстві, православ’я, сенс життя, духовна криза суспільства, особливості сприйняття смислів, цінності, роль релігії

Опубліковано
2023-05-25
Розділ
ФІЛОСОФСЬКІ ТА БОГОСЛОВСКІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНОСТІ