ВЗАЄМОДІЯ ПАРАФІЇ І СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ЯК МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННИМИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИМИ ВІДНОСИНАМИ МИРЯН XVIII СТ.

(НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЙ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

  • Iryna Petrenko

Анотація

Досліджено, що у XVIII ст. шлюбноBсімейні відносини значною мірою регулювалися парафією, сільською громадою і мали публічний характер, а також
залежали від громадської думки. Доведено, що у вирішенні шлюбно-сімейних
конфліктів пріоритетне значення громада надавала звичаєвому праву,
намагаючись забезпечити соціальний лад і спокій у соціумі.
Ключові слова: парафія, сільська громада, шлюбно4сімейні відносини, миряни, Російська Православна церква, звичаєве право.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ