ШАНОВАНІ ІКОНИ В САКРУМІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

(кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.)

  • Antonina Kizlova

Анотація

Ставиться за мету визначити, як у Лаврі позиціонувалися шановані образи, що
перебували в її сакрумі: Успіння, Казанська, Байбузька, Ігорівська ікони
Богородиці та інші. При цьому використовуються не лише оповідні, а й
документальні джерела, зокрема створені для матеріальної звітності.
Ключові слова: Києво4Печерська лавра кінця XVIII – перших десятиліть ХХ ст., ікона, сакрум, служителі Церкви.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ