ЛЮТЕРАНСЬКІ НІМЕЦЬКІ ГРОМАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ХІХ СТ.

  • Tetyana Tchorzevska

Анотація

Розглянуто формування, побутування, діяльність та правове положення
німецької лютеранської громади на півдні України впродовж ХІХ століття.
Зокрема, характеризується політика уряду Російської імперії стосовно німецько-лютеранських національних громад.
Ключові слова: німці, колоністи, лютерани, протестанти, закон, уряд.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ