Religijności chłopów w okresie autonomicznej Galicji w ujęciu Wincentego Witosa

  • Mirosіawa Bednarzak-Libera

Анотація

У статті проаналізовано релігійність селян в період галицької автономії з точки
зору Вінцента Вітоса, активіста селянського руху. Особливу увагу було приділено
відношенню селянства до духовенства і католицької церкви. Досліджено
переконання і релігійні практики селянства, а також ставлення до моральних
норм і релігійних покарань. У статті розглянуто ставлення селян до доктрин
католицької церкви.
Ключові слова: Селяни, Галичини, католицька церква, релігія, Вінцент Вітос

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В ДОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)