ПОШИРЕННЯ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. АНТИКЛЕРИКАЛЬНИХ ІДЕЙ В ГАЛИЧИНІ ТА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

  • Nazar Kis’

Анотація

У публікації проаналізовано український суспільно-політичний рух в Галичині на
початку ХХ ст. в контексті взаємодії українських політичних середовищ та Греко-католицької церкви, висвітлено ставлення грекоBкатолицького духовенства до
поширення модерних політичних ідей.
Ключові слова: духовенство, клерикалізм, радикалізм, русофіли, націонал-демократи.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ