ОТЕЦЬ РОМАН ЛУКАНЬ – ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

  • Lidia Tymish

Анотація

У статті на основі вивчення маловідомих біографічних даних о. Романа Луканя,
показано становлення молодого науковця. Вчений плідно працював у галузі
історикоBцерковної бібліографії і написав ряд статей, присвячених історії
української Церкви, зокрема василіанського чернецтва.
Ключові слова: історико4церковні дослідження, історія василіанського
чернецтва, журнал “Записки Чину святого Василія Великого”.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: ДРУГА РІЧ ПОСПОЛИТА (МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД)