«АТЕЇСТИЧНА ВАРТА» ОСВІТЯН У ДОБУ ВІДЛИГИ

  • Oleksandr Lukyanenko

Анотація

Віра та освіта важко уживались у радянському суспільстві. Як чином вища школа
впливала на релігійність населення? де знаходились точки супротиву науки та
релігії? Чи існувала проблема віри у закритому педагогічному колективі часів
відлиги? Вирішенню цих питань присвячена пропонована розвідка.
Ключові слова: атеїзм, релігія, педінститут, студенти, викладачі, десталінізація.

Опубліковано
2021-01-03
Розділ
ІСТОРІЯ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Й АТЕЇСТИЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ