Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львів ський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2019. Вип. 29. 372 с.

Тематика: Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань з історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ`я, римо- і греко-католицизму, протестантизму та ісламізму. Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

Опубліковано: 2019-08-29

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК XVIII‒ХХ ст