Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. – Книга II. – 540 с.

Статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавчої та богословської
тематики, у т. ч. релігійної міфології й космогонічної теорії сучасного світу.
Розглядаються також різноманітні проблеми історії храмової архітектури, іконопису,
сакральної музики, музейництва тощо.

Опубліковано: 2020-11-25

ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ХРАМОВА АРХІТЕКТУРА ТА ІНТЕР’ЄР

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ІКОНОПИС