Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во
«Логос», 2014. — Книга I.— 808 с.


Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового і культурного становища православ’я, римо- і греко-католицизму та протестантизму.

Опубліковано: 2020-11-30

ІСТОРІЯ: АНТИЧНІ КУЛЬТИ. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО

ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)

ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В СРСР

ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.