Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во «Логос», 2014. — Книга II.— 642 с.

Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового і культурного становища православ’я, римо- і греко-католицизму та протестантизму.

Опубліковано: 2020-12-04

ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ. РЕСТАВРАЦІЯ