Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук,І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; видCво «Логос», 2013. — Книга I: Історія. — 834 с.

Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії,Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

Опубліковано: 2020-12-09

ІСТОРІЯ: РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО І СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА

ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (XVI – КІНЕЦЬ XVIII СТ.)

ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)

ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ XX СТ.

ІСТОРІЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІОСОФІЯ