Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2013. — Книга II. — 652 с.

Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державноCцерковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

Опубліковано: 2020-12-23

СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

МУЗЕЙНИЦТВО. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

МУЗЕЙНИЦТВО. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : ІКОНОГРАФІЯ, ДЕКОРАТИВНЕ ТА ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО