Історія релігій в Україні: Науковий щорічник 2018. Вип. 28. Частина I Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2018. Вип. 28. Ч. I. 608 с.

Тематика: Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань з історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ`я, римо- і греко-католицизму, протестантизму та ісламізму. Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

Опубліковано: 2018-09-30

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ

ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ

ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ