Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О. Киричук, М. Омельчук,І. Орлевич. — Л. : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. — Книга I. —936 с.

Вміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло питань релігієзнавства:особливості дохристиянських вірувань, історії розвитку конфесій, богословської думки, філософії, державно=церковних відносин, та сакрального мистецтва.

Зокрема у книзі I розглядаються різноманітні аспекти становлення християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму), потестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ ст.

Опубліковано: 2021-04-06

ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА ПЕРЕЖИТКИ ЯЗИЧНИЦТВА

ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ