Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2020. Вип. 30. 288 с

У тридцятому номері «Наукового щорічника «Історія релігій в Україні» представлено статті, автори яких обрали обʼєктами своєї уваги джерелознавчі й історіографічні аспекти релігієзнавчих студій, діяльність окремих храмів і монастирів та священнослужителів, богословські й зокрема екуменічні погляди християнських лідерів, пастирську діяльність ієрархії, філософсько осмислені віровчення, обрядове (в т. ч. літургійне) життя Церкви, зовнішні форми богопочитання (культ ікон), взаємини релігії й держави, освіту духовних інституцій, твори сакрального мистецтва й розвиток церковної музики.

Опубліковано: 2020-02-27