Маловідомі видання друкарні львівського успенського ставропігійського братства про святкування Ювілейних років (“Annus sanctus”) у львівській єпархії у XVIII ст.

Памяти профессора Игоря Скочиляса

  • Yuliya Shustova

Анотація

Розглядаються маловідомі джерела про святкування Ювілейного року у Львівській єпар-
хії в XVIII ст. Це випущені в друкарні Львівського Успенського Ставропігійського братства
універсал Львівського єпископа Атанасія Шептицького 1722 р. і книга “Милостиве літо”
(1776), а також грамота Львівського єпископа Льва Шептицького 1776 р., що не збереглась
до нашого часу. Говориться про історію виникнення і побутування Ювілейного року (“Annus
sanctus”) в старозавітній традиції і Римско-католицькій церкві. Вперше подано структуру
змісту друкованого бланка універсалу львівського єпископа Атанасія Шептицького від
9 травня 1722 р. про святкування Ювілейного року і відпущення всіх гріхів тим парохіянам,
які виконали приписи щодо його проведення. Єдиний відомий примірник цього видання
зберігається в Центральному державному історичному архіві України у м. Львові. На під-
ставі аналізу шрифтів і орнаментики документа зроблено висновок про місце його видання
(Львів, друкарня братства), що не зазначено в тексті грамоти. Наведено висновки про значення
єпископського послання в контексті зближення греко-католицького і латинського обрядів, а
також про причини поганого збереження цього видання. Також вивчено питання бібліографії
грамоти Львівського єпископа Льва Шептицького про святкування Великого Ювілею в 1776 р.,
яка не збереглася до сьогодні. Це видання було відоме бібліографам XIX ст., але сьогодні на-лежить до розшукуваних стародруків друкарні Львівського братства. Докладно розглянуто
бібліографію книги “Милостиве літо” (Львів, 1776), простежено історію побутування єдиного
відомого примірника, що зберігається в Російській державній бібліотеці. Детально описано і
проаналізовано склад книги, що містить чинопослідування свята, коротку катехитичну части-
ну, церковні пісні українською мовою. Зроблено висновки про значення розглянутих джерел
для вивчення окцидентальних тенденцій у Греко-католицькій церкві у XVIII ст. У додатку
вперше публікується повністю текст друкованого бланка універсалу Львівського єпископа
Атанасія Шептицького 1722 р.
Ключові слова: друкарня Львівського братства, друковані бланки, кириличні стародруки,
Львівська єпархія, Атанасій Шептицький, Лев Шептицький, Ювілейний рік

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ