Альманахи

БУДИТЕЛЬ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ-РУСИ

до 200-ліття від дня народження МАРКіЯНА ШАШКЕВИЧА

 

Збірник наукових статей і матеріалів “Будитель Галицької України-
Руси” присвячений знаменній даті – 200-літтю від дня народження
Маркіяна Шашкевича.
Подані матеріали висвітлюють окремі аспекти життя і діяльності
Маркіяна Шашкевича і його найближчих сподвижників Івана Вагилевича та Якова Головацького у національно-культурному відродженні Галичини.

 

 

 

 

 


«КАТАКОМБНА ЦЕРКВА»

(ДВАДЦЯТИЛІТТЮ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
З ПІДПІЛЛЯ ПРИСВ’ЯЧУЄТЬСЯ)

«КАТАКОМБНА ЦЕРКВА» (ДВАДЦЯТИЛІТТЮ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ З ПІДПІЛЛЯ ПРИСВ’ЯЧУЄТЬСЯ) :

Статті і матеріали/ Ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О. Киричук, Л.
Моравська, М. Омельчук, І.Орлевич, І. Паславський, О. Сидор. – Львів: Вид-во Львівського музею історії
релігії «Логос», 2009.

 

 

 

 

 


УКРАЇНСЬКИЙ МОЙСЕЙ

до 150-ліття від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького

Український Мойсей (до 150-ліття від дня народження митрополита Української греко- католицької церкви Андрея Шептицького) :

Статті та матеріали / Упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. – 146 с.

До збірника увійшли наукові статті, есе, спогади, фотографії та описи деяких експонатів Львівського музею історії релігії, пов’язаних із іменем митрополита Андрея Шептицького.

 

 

 

 


ХРЕЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ 988–2018

присвячений 1030-літньому ювілею

публікуються дослідження науковців, присвячені проблемам історичної генези християнства на землях сучасної україни до володимирового хрещення та поширення християнської віри після 988 р. окремі статті розкривають концепцію “симфонії влад” у системі державно-церковних відносин Київської русі, питання обрання митрополитом Київським русина іларіона тощо. Аналізується агіографічна література; простежується розвиток дзвонарства Київської русі після прийняття християнства; характеризуються наддністрянські печерні сакральні пам’ятки ранньохристиянської доби. представлені фотографії експонатів з фондових збірок львівського музею історії релігії, серед яких ранньохристиянські пам’ятки, ікони володимира та ольги, свв. Кирила і мефодія, св. Феодосія й Антонія печерських, картини із сюжетами хрещення україни-русі, а також світлини ювілейних відзначень хрещення україни-русі 1938, 1988 і 2008 рр.

 


ЛИЦАР НЕСКОРЕНОЇ ЦЕРКВИ

До 120-ліття від дня народження патріарха Йосифа Сліпого

Збірник наукових статей і матеріалів “Лицар нескореної церкви”
присвячений знаменній даті – 120-літтю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.
Подані матеріали висвітлюють життя і діяльность митрополита
Йосифа Сліпого як науковця, богослова, Патріарха українського народу, кардинала Української греко-католицької церкви.

 

 

 

 

 

 


РЕФОРМАЦІЯ-500:

загальноєвропейський та український контекст

публікуються статті науковців, присвячені актуальним питанням церковної Реформації. Збірник статей розширить знання про значення події в європейській та українській історії. Експонати із колекцій Львівського музею історії релігії, Львівського історичного музею та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка популяризують мультикультурність України і її європейський контекст.
Для науково-методичної допомоги вчителям, краєзнавцям та екскурсоводам.

 

 

 

 


БЛАЖЕННИЙ КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ

До 150-літнього ювілею

У збірнику вміщено статті, які висвітлюють світський, чернечий та тюремний періоди життя блаженного Климентія Шептицького.

 

 

 

 

 

 

 


РЕФОРМАЦІЯ-500:

загальноєвропейський та український контекст

публікуються статті науковців, присвячені актуальним питанням церковної Реформації. Збірник статей розширить знання про значення події в європейській та українській історії. Експонати із колекцій Львівського музею історії релігії, Львівського історичного музею та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка популяризують мультикультурність України і її європейський контекст.
Для науково-методичної допомоги вчителям, краєзнавцям та екскурсоводам.

 

 

 

 


АНТОНІЙ АНГЕЛОВИЧ. ЙОГО ЕПОХА І ДІЯЛЬНІСТЬ

Книга присвячена першому предстоятелеві Галицької митрополії, відновленої 1807 року – Антонію Ангеловичу (1756—1814). На широкому тлі політичних і церковних подій кінця XVIII – початку XIX ст.. простежується життєвий шлях, служіння і діяльність цього видатного первоєрарха Української ГрекоAКатолицької Церкви. Свою розвідку автори присвячують 250Aріччю від дня народження митроA полита А. Ангеловича.

 

 

 

 

 

 


МИХАЙЛО ВЕРБИЦЬКИЙ

Духовні діячі України

У збірнику вміщено статті, які висвітлюють життєвий і творчий шлях священика УГКЦ, композитора, творця Державного гімну України – Михайла Вербицького. Видається до 200-річного ювілею композитора.