• Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”
  Том 1 № 34 (2024)

  До збірника ввійшли статті, у яких розкрито розвиток дохристиянських культів, діяльність вищої греко-католицької ієрархії через призму юридичних документів, портретних зображень тощо; проаналізовано архітектурні релігійні пам’ятки що допомагають розкрити питання релігійної та регіональної ідентичності. Проілюстровано боротьбу Івана Геля за легалізацію УГКЦ. Висвітлено діяльність української православної церкви московського патріархату в умовах російсько-української війни.
  Розглядаються філософські аспекти релігійності.
  Рубрика «Наукові заходи» інформує про семінар Львівського музею історії релігії та Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
  Для істориків, релігієзнавців, філософів та всіх, хто цікавиться минулим України.

  Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к. і. н., ст. н. сп.
  Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к. і. н., доц.
  Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к. і. н., ст. н. сп.

  Члени редколегії:
  Капраль М., д. і. н., проф.
  Максимюк K., др. габ, професор (Польща)
  Пудлоцкі Т., др. габ, н. сп. (Польща)
  Филипович Л., д. філософ. н., професор
  Волошенко В., к. і. н., доцент
  Колодний А., д. філософ. н., професор, засл. діяч науки і техніки України
  Киридон А., д. і. н., проф.

   

 • Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”
  Том 1 № 33 (2023)

  Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2023. Вип. 33. 232 с.


  Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широкий спектр історичних сюжетів, присвячених розвитку дохристиянських культів та християнства з часів Київської Русі до ХХ сто­ліття, діяльності інституцій та священнослужителів. Розглянуто філософські аспекти релігійності, зокрема релігію як структурну складову функціонування сучасного суспільства. Результати вивчен­­ня до­кументів церковної тематики відображено в рубриці «Джерела», що сприяє нарощенню джерель­ної бази релігієзнавчої науки.
  Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України

 • Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”
  Том 1 № 32 (2022)

  Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2022. Вип. 32. 264 с.

  Наукові дослідження опубліковані у збірнику ілюструють історію Греко-католицької, Православної та Протестантської церков. У збірнику розкрито особливості релігійності у різні періоди історичного розвитку, а також вплив релігії на формування культурної пам’яті народу; роль духовенства у боротьбі за відстоювання української національної ідентичності; вплив релігії на формування культурної пам’яті народу; релігійні вподобання різних верств населення. Визначено актуальні виклики, які стоять перед Церквою в сьогоденні. Аналізуються окремі аспекти богословської та релігієзнавчої думки, особливості культових спору та реставраційної справи.
  Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх, хто цікавиться історією релігій в Україні.

 • Випуск 31
  № 31 (2021)

  Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2021. Вип. 31. 300 с.

   У збірнику представлено дослідження з історії Греко-католицької та Православної Церков ранньомодерного й модерного періодів, розкрито окремі аспекти діяльності братств, парафій, монастирів і духовних осіб, висвітлено обрядове життя Церкви, зовнішні форми богопочитання, а також різні історіографічні аспекти релігієзнавчих студій. Проаналізовано релігійно-конфесійну ідентичність сучасного православного середовища, показано діяльність свідків Єгови в Україні.

  Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх, хто цікавиться історією релігій.

 • Випуск 30
  № 30 (2020)

  Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2020. Вип. 30. 288 с

  У тридцятому номері «Наукового щорічника «Історія релігій в Україні» представлено статті, автори яких обрали обʼєктами своєї уваги джерелознавчі й історіографічні аспекти релігієзнавчих студій, діяльність окремих храмів і монастирів та священнослужителів, богословські й зокрема екуменічні погляди християнських лідерів, пастирську діяльність ієрархії, філософсько осмислені віровчення, обрядове (в т. ч. літургійне) життя Церкви, зовнішні форми богопочитання (культ ікон), взаємини релігії й держави, освіту духовних інституцій, твори сакрального мистецтва й розвиток церковної музики.

 • Випуск 29
  № 29 (2019)

  Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львів ський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2019. Вип. 29. 372 с.

  Тематика: Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань з історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ`я, римо- і греко-католицизму, протестантизму та ісламізму. Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

 • Випуск 28, частина 1
  № 28-1 (2018)

  Історія релігій в Україні: Науковий щорічник 2018. Вип. 28. Частина I Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2018. Вип. 28. Ч. I. 608 с.

  Тематика: Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань з історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ`я, римо- і греко-католицизму, протестантизму та ісламізму. Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

 • Випуск 28, частина 2
  № 28-2 (2018)

  Історія релігій в Україні: Науковий щорічник2018. Вип. 28. Частина II Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2018. Вип. 28. Ч. II. 630 с.Рік заснування: 1990

   Публікуються результати дослідження пам’яток сакрального мистецтва. Автори статей аналізують сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд, характеризують музейні колекції. Розглядаються також різні аспекти релігійної міфології, історії богословської та релігієзнавчої думки, етноконфесійні проблеми, актуальні питання соціології, релігії та політології. Для мистецтвознавців, істориків і всіх, хто цікавиться історією, культурою та релігією України.

 • Випуск 27, частина 1
  № 27-1 (2017)

  Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». — Львів: «Логос», 2017. — Вип. 27. — 716 с.

  Тематика: Публікуються наукові дослідження з актуальних питань історії та філософії релігії, розвитку теології та рілігієзнавства, релігійні пам’ятки матеріальної культури

 • Випуск 27, частина 2
  № 27-2 (2017)

  Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». — Львів: «Логос», 2017. — Вип. 27. — Ч. 2. — 540 с.

  Тематика: Публікуються дослідження пам’яток сакрального мистецтва; аналізуються сюжети іконографії, музейні колекції. Розглядаються актуальні питанння історії та філософії релігії та
  державно-церковних відносин.

 • Випуск 26, Частина 1
  № 26-1 (2016)

  Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – 734 с.

  Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології
  релігії. Досліджуються сакральні пам’ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика

 • Випуск 26, Частина 2, Частина 3
  № 26-2 (2016)

  Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 2: Філософія, соціологія, політологія релігії; Частина 3: Сакральні пам’ятки. – 686 с.

  Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології релігії. Досліджуються сакральні пам’ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика

 • Випуск 25, Книга I
  № 25-1 (2015)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омель чук,
  І. Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. – Книга I. – 656 с.

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християн ства
  від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти по літич­
  ного, правового і культурного становища православ’я, римо­ і греко­като лицизму,
  протестантизму та іудаїзму.

 • Випуск 25, Книга II
  № 25-2 (2015)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. – Книга II. – 540 с.

  Статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавчої та богословської
  тематики, у т. ч. релігійної міфології й космогонічної теорії сучасного світу.
  Розглядаються також різноманітні проблеми історії храмової архітектури, іконопису,
  сакральної музики, музейництва тощо.

 • Випуск 24, Книга I
  № 24-1 (2014)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во
  «Логос», 2014. — Книга I.— 808 с.


  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового і культурного становища православ’я, римо- і греко-католицизму та протестантизму.

 • Випуск 24, Книга II
  № 24-2 (2014)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во «Логос», 2014. — Книга II.— 642 с.

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового і культурного становища православ’я, римо- і греко-католицизму та протестантизму.

 • Випуск 23, Книга I
  № 23-1 (2013)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук,І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; видCво «Логос», 2013. — Книга I: Історія. — 834 с.

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії,Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

 • Випуск 23, Книга II
  № 23-2 (2013)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2013. — Книга II. — 652 с.

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державноCцерковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

 • Випуск 22, Книга I
  № 22-1 (2012)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. — Книга I. — 782 с.

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

 • Випуск 22, Книга II
  № 22-2 (2012)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук,І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. — Книга II. Частина 2: Філософія. Політологія. Частина 3: Сакральне мистецтво. — 662 с.

  Наукові статті другої частини збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавства, богословської думки, філософії; з’ясовуються актуальні проблеми національно-релігійного відродження кінця ХХ – початку ХХІ століття, сучасних державно-конфесійних відносин в Україні. У третій частині збірника розкрито питання збереження сакральних пам’яток, теоретичні засади іконографії, храмового інтер’єру і декору.

 • Випуск 21, Книга I
  № 21-1 (2011)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. — Книга I. — 782 с.

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

 • Випуск 21, Книга II
  № 21-2 (2021)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Л. : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. — Книга IІ. — с.666

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавства:богословської думки, філософії, міфології, сакрального мистецтва та музеєзнавства. Розглядаються проблеми збереження сакральних пам’яток

 • Випуск 20, Книга I
  № 20-1 (2010)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О. Киричук, М. Омельчук,І. Орлевич. — Л. : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. — Книга I. —936 с.

  Вміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло питань релігієзнавства:особливості дохристиянських вірувань, історії розвитку конфесій, богословської думки, філософії, державно=церковних відносин, та сакрального мистецтва.

  Зокрема у книзі I розглядаються різноманітні аспекти становлення християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму), потестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ ст.

 • Випуск 20, Книга II
  № 20-2 (2010)

  Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л. : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. — Книга II. — 1064 с.

  Вміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло питань релігієзнавства: особливості дохристиянських вірувань, історії розвитку конфесій, богословської думки, філософії, державно-церковних відносин, та сакрального мистецтва. Зокрема у книзі II з’ясовуються актуальні проблеми сучасного релігійного розвитку в Українській державі. Філософськи осмислюється суспільне призначення релігії. Не залишилися поза увагою історія вірменських та єврейських релігійних громад, розвиток мусульманства та східної традиції в Україні.Досліджуються особливості сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного і культурного надбання. Висвітлюються питання краєзнавства, сакраль-ного туризму, історії християнських комплексів тощо.