Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Л. : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. — Книга IІ. — с.666

Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавства:богословської думки, філософії, міфології, сакрального мистецтва та музеєзнавства. Розглядаються проблеми збереження сакральних пам’яток

Опубліковано: 2021-02-22

ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА: ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ

ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ДУХОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

МІФОЛОГІЯ ТА САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ФОЛЬКЛОР ТА МІФОЛОГІЯ

ХРИСТИЯНСЬКА ІКОНОГРАФІЯ

МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЗБЕРЕЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК