Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». — Львів: «Логос», 2017. — Вип. 27. — 716 с.

Тематика: Публікуються наукові дослідження з актуальних питань історії та філософії релігії, розвитку теології та рілігієзнавства, релігійні пам’ятки матеріальної культури

Опубліковано: 2017-09-30

ЦЕРКВА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХІХ–ХХ СТ.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА