Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2022. Вип. 32. 264 с.

Наукові дослідження опубліковані у збірнику ілюструють історію Греко-католицької, Православної та Протестантської церков. У збірнику розкрито особливості релігійності у різні періоди історичного розвитку, а також вплив релігії на формування культурної пам’яті народу; роль духовенства у боротьбі за відстоювання української національної ідентичності; вплив релігії на формування культурної пам’яті народу; релігійні вподобання різних верств населення. Визначено актуальні виклики, які стоять перед Церквою в сьогоденні. Аналізуються окремі аспекти богословської та релігієзнавчої думки, особливості культових спору та реставраційної справи.
Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх, хто цікавиться історією релігій в Україні.

Опубліковано: 2022-05-21

РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ