Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук,І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. — Книга II. Частина 2: Філософія. Політологія. Частина 3: Сакральне мистецтво. — 662 с.

Наукові статті другої частини збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавства, богословської думки, філософії; з’ясовуються актуальні проблеми національно-релігійного відродження кінця ХХ – початку ХХІ століття, сучасних державно-конфесійних відносин в Україні. У третій частині збірника розкрито питання збереження сакральних пам’яток, теоретичні засади іконографії, храмового інтер’єру і декору.

Опубліковано: 2021-01-03

ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ

ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: КОНФЕСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ІКОНОГРАФІЯ