Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2023. Вип. 33. 232 с.


Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широкий спектр історичних сюжетів, присвячених розвитку дохристиянських культів та християнства з часів Київської Русі до ХХ сто­ліття, діяльності інституцій та священнослужителів. Розглянуто філософські аспекти релігійності, зокрема релігію як структурну складову функціонування сучасного суспільства. Результати вивчен­­ня до­кументів церковної тематики відображено в рубриці «Джерела», що сприяє нарощенню джерель­ної бази релігієзнавчої науки.
Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України

Опубліковано: 2023-06-01