Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – 734 с.

Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології
релігії. Досліджуються сакральні пам’ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика

Опубліковано: 2020-11-18

ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття

ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття

ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: 1920–1946 роки