Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л. : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. — Книга II. — 1064 с.

Вміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло питань релігієзнавства: особливості дохристиянських вірувань, історії розвитку конфесій, богословської думки, філософії, державно-церковних відносин, та сакрального мистецтва. Зокрема у книзі II з’ясовуються актуальні проблеми сучасного релігійного розвитку в Українській державі. Філософськи осмислюється суспільне призначення релігії. Не залишилися поза увагою історія вірменських та єврейських релігійних громад, розвиток мусульманства та східної традиції в Україні.Досліджуються особливості сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного і культурного надбання. Висвітлюються питання краєзнавства, сакраль-ного туризму, історії християнських комплексів тощо.

Опубліковано: 2021-04-15