Старообрядництво на тлі релігійного життя в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання

  • Oksana Miroshnychenko

Анотація

Розглянуто основні напрямки історичних досліджень, що сформувалися у ХІХ–ХХІ ст.
Розкрито особливості історіографічної традиції дослідження питань старообрядництва право-
славної церкви та їх взаємодії між собою. Виявлено, що дореволюційні праці висвітлюють
дані питання побіжно, але містять цінний довідково-статистичний матеріал. Обґрунтовано,
що характерною рисою праць радянських авторів був традиційний антиклерикальний під-
хід до розв’язання даної проблеми. Зроблено висновок, що ґрунтовні наукові дослідження
історії старообрядців відновилися тільки в пострадянський період, однак і вони страдають
описовістю та регіональною обмеженістю у вивченні цього питання. Досі відкритими зали-
шаються питання духовного, суспільного та економічного життя старообрядницьких громад.
Проілюстровано перспективність подальшого вивчення цієї теми у вітчизняній науці.
Ключові слова: історіографія, Православна церква, розкол, старообрядництво

Опубліковано
2021-06-01
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ