Пріори Підкамінського домініканського монастиря у ХVІІІ столітті

  • Ihor Bukalo
Ключові слова: пріор, Підкамінський конвент, монастир, домініканці, Руська провінція

Анотація

У статті зібрано та проаналізовано основні відомості про пріорів Підкамінського домініканського монастиря, що займались адмініструванням упродовж ХVІІІ ст. Вдалося дослідити їхнє соціальне та географічне погодження, віковий та освітній рівень, кар’єру у монастирі та в інших домініканських конвентах Руської провінції Св. Яцека. Упродовж ХVІІІ ст. Підкамінський конвент переживав період свого найбільшого розвитку, що головно полягав у вдалій адміністративній діяльності місцевих пріорів, адже саме вони були репрезентантами цієї монастирської спільноти у місцевому соціо-культурному просторі та лобістами на рівні Руської провінції. Основний наголос зроблено на просопографічному дослідженні, що дало можливість сконструювати колективний образ пріорів як окремої спільноти осіб. З’ясовано кар’єрні можливості пріорів Підкамінського конвенту, що показує місце цього монастиря у структурі Руської провінції ордену.

Опубліковано
2024-06-09