ТАТАРЫ-МУСУЛЬМАНЕ ЗАХОДНІХ ГУБЕРНЯЎ

  • Alena Filatоva

Анотація

На думку автора, завдяки ісламу татарський народ західних губерній Російської
імперії уник асиміляції у християнському середовищі. Основним напрямом
політики уряду щодо мусульман цих губерній була уніфікація управління цією
конфесією за зразком православної церкви. Внаслідок цього склалася така
структура управління: імператор – департамент духовних справ іноземних
віросповідань МВС – Таврійське магометанське духовне правління – мулла –
мусульманська парафія.
Ключові слова: іслам, західні губернії Російської імперії, мусульмани, Таврійське магометанське духовне правління.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ