КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО ТА УНІЙНА ТРАДИЦІЯ: ДЕСЯТИЛІТНЯ ПРОГРАМА ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ (2012–2021 РОКИ)

  • Ihor Skochylias

Анотація

Стаття представляє ідею та форми реалізації десятилітньої програми церковно-історичних студій в Україні. Її метою є з’ясування богословських, канонічних,
політичних і соціокультурних обумовленостей розвитку сучасних Церков слов’янсько-візантійської традиції в Україні та інших країнах Східної й
ЦентральноBСхідної Європи. Програма передбачає фахове наукове дослідження
історії Київської та Галицької митрополій XII – початку XIX ст. (православної та унійної конфесій) у ширшому порівняльному контексті релігійної культури країн
Візантійської співдружності, латинського Заходу та православної Московії/Росії,
а також публікацію серії документів і матеріалів, що розкривають особливості
розвитку київського християнства та рецепції в Східній Європі унійної ідеї від
княжих часів до початку модерної доби.
Ключові слова: Київська Церква, київське християнство, церковно-історичні студії.

Опубліковано
2021-01-03
Розділ
ІСТОРІЯ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Й АТЕЇСТИЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ