Редакційна колегія Наукового щорічника
«Історія релігій в Україні»

Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к. і. н., ст. н. сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к. і. н, доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к. і. н., ст. н. сп.


Члени редколегії:
В. С. Александрович, д. і. н., проф.;
М. С. Бандрівський, д. і. н.;
Т. Бугай, д. н. (Польща);
Ю. В. Волошин, д. і. н., проф.;
М. М. Капраль, д. і. н., проф.;
А. А. Кізлова, д. і. н.;
А. М. Киридон, д. і. н., проф.;
А. М. Колодний, д. філософ. н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
Р. Р. Косів, д. і. н.
К. Максимюк, д. габ., проф. (Польща);
О. Г. Малиць;
Г. В. Папакін, д. і. н., проф.;
І. М. Преловська, д. і. н., ст. н. сп.;
Т. М. Пудлоцкі, д. габ., н. сп. (Польща);
О. Л. Рябченко, д. і. н.;
О. Н. Саган, д. філософ. н., проф.;
І. Б. Скочиляс, к. і. н., ст. н. сп.;
М. А. Трубчанінов, к. і. н., доц.;
Л. О. Филипович, д. філософ. н., проф. 
М. В. Яременко,  д. і. н., проф.